Начало

ЕТ”НЕДСТАР – Недко Станишев” е създадена на 11.01.1996г. решение № 84 на Смолянски окръжен съд, с предмет на дейност : Ремонт на битова апаратура, търговия, проектиране, конструиране и изграждане на електрически машини и съоръжения.
Първоначално дейността на фирмата е търговия с електронни компоненти и битова електроника, както и сервизирането и. През 1998г НЕДСТАР създава и първия си продукт – Енергоспестяващ ключ(ЕСК01) за хотелски стаи и офиси. Всъщност това е така наречения Енергоспестител. Това е и началото за търсене на енергоспестяващи решения за дома и офиса.
Понастоящем фирмата е основен представител на много фирми за електрооборудване, видеонаблюдение, озвучаване, СОТ, пожароизвестяване, контрол на достъпа. Фирмата предлага и промишлена електроника на много български и чужди фирми. От 2006г НЕДСТАР извършва цялостно структурно окабеляване / Електрически инсталации, ТВ и интернет, СОТ, пожароизвестяване, озвучаване, видеонаблюдение и др. необходимо окабеляване/ за жилищни и промишлени сгради, както и сградна електроника. През 2009-10г. Управителят инж.Недко Пашамов завършва обучение в Германия и придобива сертификат “СОЛАР ЕКСПЕРТ”. От края на 2010г фирмата се занимава с Проектиране, доставка и монтаж на Фотоволтаични централи /ФЕЦ/ и Соларни системи за загряване на топла вода, отопление и доотопление. Септември 2011г. инж.Пашамов завършва и курс за Мултипликатори (Преподавател – теория и практика) на Соларексперти в Германия. Така той е един от двамата българи завършили това обучение за Мултипликатори, като до момента е обучил 3 групи в България. До началото на 2014г. фирма НЕДСТАР има одобрени над 10 проекта, а изпълнени 6 проекта – покривен и интегриран монтаж с обща инсталира мощност – 80,80kWp. В процес на изпълнение са още 2 проекта. Фирма НЕДСТАР е директен вносител на всички елементи и компоненти на Фотоволтаичните и Солартермични системи. Системите са проектирани и изградени с продуктите на ALEO Solar, SMA, Krannich-Solar, LCS-Solarstrom AG , Profiness, Wagner & Co – всичките от Германия, CONTACT Italia, ECO Solar – Македония и др.
От средата на 2014г. фирмата се занимава с проектиране, доставка и инсталиране на ЛЕД осветление. НЕДСТАР е основен дистрибутор на V-TAC за област Смолян.